เคมี ว40223
สมดุลเคมี การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
เกรินสมดุลเคมี, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นสมบูรณ์
เกรินสมดุลเคมี, ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง, ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นสมบูรณ์
ปฎิกิริยาไปข้างหน้า, ปฎิกิริยาย้อนกลับ
ตัวอย่างปฎิกิริยา
สมดุลเคมี, ภาวะสมดุล, สมดุลไดนามิค