เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ์
ทบทวน ปฎิกิริยาออกซิเดชั่น, ปฎิกิริยารีดอกซ์, ปฏิกิริยารีดักชั่น
ทบทวน ปฎิกิริยาออกซิเดชั่น, ปฎิกิริยารีดอกซ์, ปฏิกิริยารีดักชั่น
เฉลยโจทย์ เลขออกซิเดชั่น
ทบทวน การหาเลขออกซิเดชั่น
แบบฝึกหัด 9.1 ปฏิกิริยารีดอกซ์