เคมี ว40223
ไฟฟ้าเคมี การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ โดยป้องกันผิวโลหะ ไม่ให้ถูกอ๊อกซิเจน และน้ำ/กรด พร้อมๆ กัน
การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ โดยป้องกันผิวโลหะ ไม่ให้ถูกอ๊อกซิเจน และน้ำ/กรด พร้อมๆ กัน
เหล็กกล้าไร้สนิม การป้องกันการผุกร่อนของโลหะในระบบหล่อเย็นแบบปิด