เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแร่
แร่ และกำเนิดแร่
แร่ และกำเนิดแร่
แหล่งแร่ / แร่ 5 ชนิดได้แก่ แร่เหล็ก แร่เศรษฐกิจ แร่ประกอบหิน แร่โลหะ แร่อโลหะ
ประเทศไทยกับทรัพยากรแร่ธาตุ
สินแร่ การขุดหาแร่ ลักษณะของเรือขุด