เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแร่ - แร่รัตนชาติ
พลอย : ชนิดของพลอยได้แก่ คอรันดัม และคอร์ต
พลอย : ชนิดของพลอยได้แก่ คอรันดัม และคอร์ต
พลอย: พลอยต่างๆ ได้แก่ พลอยอะความารีน พลอยบลัดสโตน เพทาย มรกต ไข่มุก โอปอล
พลอย : การปรับปรุงคุณภาพพลอย ได้แก่ เผาด้วยความร้อน อาบรังสี ย้อมพลอยสี เจียระไน
แร่รัตนชาติในประเทศไทย ประโยชน์และผลผลิตแร่รัตนชาติในประเทศไทย