เคมี ว40223
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตโซดาแอซ และการผลิตสารฟอกขาว
บอแรกซ์ : ความเป็นมาของบอแรกซ์ คุณสมบัติบอแรกซ์
บอแรกซ์ : ความเป็นมาของบอแรกซ์ คุณสมบัติบอแรกซ์
บอแรกซ์ : คุณสมบัติบอแรกซ์ ชนิดของบอแรกซ์ ได้แก่ น้ำประสานทอง ผงกรอบ ผงกันบูด
บอแรกซ์ : ประโยชน์-โทษของบอแรกซ์ ปริมาณของบอแรกซ์ที่เป็นอันตราย อาหารที่พบบอแรกซ์
ผงชูรส : ผงชูรสแท้ ผงชูรสปลอม โทษของผงชูรส อาการแพ้ผงชูรส ผลิตภัณฑ์ของผงชูรส