ชีววิทยา ว40243
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนที่ของ สัตว์มีกระดูกสันหลัง
ส่วนประกอบภายในกระดูก / ลักษณะและหน้าที่ของกระดูกสันหลัง
ส่วนประกอบภายในกระดูก / ลักษณะและหน้าที่ของกระดูกสันหลัง
กระดูกซี่โครง / กระดูกสันหลัง / ข้อต่อและเอ็นยึดกระดูก
กิจกรรมศึกษา ชนิดของข้อต่อกับการเคลื่อนไหว
ข้อต่อบริเวณไหล่ กะโหลกศีรษะ กระดูกเชิงกราน