ชีววิทยา ว40243
ระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ และอวัยวะที่สำคัญ (1)
ฮอร์โมนอีสโทรเจน ต่อมไทรอยด์
ฮอร์โมนอีสโทรเจน ต่อมไทรอยด์
ภาพต่อมไทรอยด์ เดวิด มารีนทดลองเรื่องโรคคอพอก และคำถามสรุปผลการทดลองของมารีน