ชีววิทยา ว40243
ระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ และอวัยวะที่สำคัญ (1)
ไทรอกซิน โรคคอพอก
ไทรอกซิน โรคคอพอก
โรคคอพอก ต่อมพาราไทรอยด์
การทำงานของต่อมพาราไทรอยด์ ตับอ่อนทำหน้าที่ปรับระดับน้ำตาลในเลือด