ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต โครงสร้างและหน้าที่ของราก
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ จะแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายราก ทำให้รากเจริญยืดตัวยาวออก
พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ จะแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายราก ทำให้รากเจริญยืดตัวยาวออก
พืชใบเลี้ยงคู่จะมีการเจริญเติบโตขั้นที่สอง โดยแคมเบียมท่อลำเลียงจะแบ่งเซลล์ ทำให้รากพืชมีขนาดใหญ่ขึ้น
จำแนกรากพืช (รากแก้ว รากแขนง รากพิเศษ) / หน้าที่ของราก
รากค้ำจุน รากสังเคราะห์แสง รากยึดเกาะ รากกาฝาก/ กิจกรรม จำแนกชนิดและหน้าที่ของราก
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-