ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
การเจริญเติบโตขั้นที่สองของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ เพื่อขยายขนาดทางด้านข้าง
การเจริญเติบโตขั้นที่สองของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ เพื่อขยายขนาดทางด้านข้าง
วงปีขึ้นในลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ เกิดจากการแบ่งเซลล์ของวาสคิวลาร์เรย์
ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ : แก่นไม้ กระพี้ไม้ เนื้อไม้ เปลือกไม้
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-