ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น
หน้าที่ของลำต้น / การจัดกลุ่มพืชตามขนาดของลำต้น ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก
หน้าที่ของลำต้น / การจัดกลุ่มพืชตามขนาดของลำต้น ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก
ลำต้นพืชบางชนิดต้องทำหน้าที่พิเศษ จึงเปลี่ยนรูปร่างให้เหมาะกับหน้าที่พิเศษ
ลำต้นสะสมอาหาร เป็นลำต้นอยู่ใต้ดิน มีรูปร่างหลายแบบ เช่น ไรโซม ทูเบอร์ คอร์ม บัลบ์
โครงสร้างภายนอกของใบ ได้แก่ แผ่นใบ ก้านใบ หูใบ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-