ชีววิทยา ว40243
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
โครงสร้างภายนอกของใบ ได้แก่ แผ่นใบ ก้านใบ หูใบ (ต่อ)
โครงสร้างภายนอกของใบ ได้แก่ แผ่นใบ ก้านใบ หูใบ (ต่อ)
ชนิดของใบได้แก่ ใบเลี้ยง ใบแท้
โครงสร้างภายในของใบ : ภาพตัดขวางของใบไม้
โครงสร้างภายในของใบ ได้แก่ เอพิเดอร์มิส มีโซฟิลล์