ชีววิทยา ว40243
การตอบสนองของพืช การตอบสนองของพืช ต่อสิ่งแวดล้อม
การเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในของพืช ได้แก่ การเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนยอด การเคลื่อนไหวแบบบิดเกลียว
การเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในของพืช ได้แก่ การเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนยอด การเคลื่อนไหวแบบบิดเกลียว
พืชกินแมลง : หม้อข้าวหม้อแกงลิง, สาหร่ายข้าวเหนียว
พืชกินแมลง : หยาดน้ำค้าง, กาบหอยแครง
คำถามท้ายบทที่ 15 การตอบสนองของพืช
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-