ภาษาอังกฤษ อ32101
It's a bargain คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของ และบทสนทนา ซื้อขายสิ่งของ
ฟังบทสนทนาในการซื้อขาย
ฟังบทสนทนาในการซื้อขาย
ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับสินค้าในแผนกบุรุษและสตรี
ฟังเทป ฝึกออกเสียง