คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื่องต้นกี่ยวกับการนับ
ทบทวน กฏเกณฑ์การนับเบื่องต้น
ทบทวน กฏเกณฑ์การนับเบื่องต้น
อธิบายตัวอย่างที่ 4 ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูกจะปรากฏผลได้ทั้งหมดกี่วิธี
อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ กฏเกณฑ์เบื่องต้นเกี่ยวกับการนับข้อที่ 2
อธิบายตัวอย่างเกี่ยวกับ กฏเกณฑ์การนับเบื่องต้นข้อที่ 2 (ต่อ)