คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื่องต้นกี่ยวกับการนับ
อธิบายตัวอย่าง การหาจำนวนวิธีทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกันแล้วแล้วแต้มรวมมากกว่า 4
อธิบายตัวอย่าง การหาจำนวนวิธีทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกันแล้วแล้วแต้มรวมมากกว่า 4
อธิบายตัวอย่าง การหาจำนวนวิธีทอดลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกันแล้วแต้มรวมมากกว่า 4
อธิบายตัวอย่าง การหาจำนวนตัวเลข 3 หลักซึงใช้ตัวเลข 1,2,4,5,7,8 เข้ากันได้มารวมกัน
อธิบายตัวอย่าง การหาวิธีนำบัตรมาเรียงกัน และอธิบายตัวอย่างการหาวิธีแต่งกาย