คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์
อธิบายตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ เหรียญและลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน
อธิบายตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซของการโยนเหรียญ เหรียญและลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน
อธิบายตัวอย่างการหาแซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่มที่กำหนด
อธิบายความหมายของเหตุการณ์และยกตัวอย่างการหาเหตุการณ์จากแซมเปิลสเปซที่กำหนด
ยกตัวอย่างการหาเหตุการณ์จากแซมเปิลสเปซที่กำหนด