คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ เหตุการณ์
ทบทวนความรู้เรื่อง แซมเปิลสเปซ
ทบทวนความรู้เรื่อง แซมเปิลสเปซ
อธิบายตัวอย่าง การหาค่าแซมเปิลสเปซของเหตุการณ์การทอดลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง
อธิบายตัวอย่าง การหาค่าแซมเปิลสเปซของเหตุการณ์
อธิบาย ความหมายของความน่าจะเป็น