คณิตศาสตร์ ค42101
ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็น
ทบทวน หลักการทั่วไปของการหาค่าความน่าจะเป็น
ทบทวน หลักการทั่วไปของการหาค่าความน่าจะเป็น
อธิบายตัวอย่าง การหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำหนดในการทอดลูกเต๋า 1 ครั้ง
อธิบายตัวอย่าง การหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์(ต่อ)
อธิบายตัวอย่าง การหาค่าความน่าจะเป็นในการหยิบไพ่ที่สองจำนวน