ภาษาอังกฤษ อ32101
The biggest and the best. การฟังข้อเท็จจริง และจับใจความสำคัญ
เรียนรู้จากรูปภาพเกี่ยวกับความสูง/น้ำหนักและการเปรียบเทียบ
เรียนรู้จากรูปภาพเกี่ยวกับความสูง/น้ำหนักและการเปรียบเทียบ
ฟังเทปข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและแบบฝึกหัด
Script ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ
เฉลยแบบฝึกหัด