ภาษาอังกฤษ อ32101
The biggest and the best. การฟังและอ่านข้อเท็จจริง แล้วสรุปใจความ เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
เขียนการเปรียบเทียบ
เขียนการเปรียบเทียบ
ฟังเทปและอ่านบทความ Dinosaur และช้าง
ฟังเทปและอ่าน Oldest People/ภูเขา/หนังที่ประสบความสำเร็จ