ภาษาอังกฤษ อ32101
The biggest and the best. การถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
เรียนรู้จากรูปศิลปินไทย
เรียนรู้จากรูปศิลปินไทย
แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด(การตั้งคำถาม/คำตอบ)
แบบฝึกหัด(แสดงความคิดเห็นโดยใช้ขั้นสูงสุด)