คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นตรรกยะ
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่มีเครื่องหมายกรณฑ์อันดับสอง (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่มีเครื่องหมายกรณฑ์อันดับสอง (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่มีเครื่องหมายกรณฑ์อันดับสอง (ข้อ 2, 3)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่มีเครื่องหมายกรณฑ์อันดับสอง (ข้อ 4)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่มีเครื่องหมายกรณฑ์อันดับสอง (ข้อ 5)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-