คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม
ฟังก์ชัน sin(A+B)
ฟังก์ชัน sin(A+B)
ฟังก์ชัน cos(A-B)
ฟังก์ชัน cos(A+B)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-