คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฏของไซน์ และโคไซน์
กฎของไซน์ และโคไซน์
กฎของไซน์ และโคไซน์
โจทย์ข้อ 1 หาความยาวด้านสามเหลี่ยม โดยใช้กฎของไซน์
โจทย์ข้อ 2 หาความยาวด้านสามเหลี่ยม โดยใช้กฎของไซน์
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-