คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
นิยามจำนวนเชิงซ้อน
นิยามจำนวนเชิงซ้อน
ตัวอย่าง การบวก-การลบ ของจำนวนเชิงซ้อน
เอกลักษณ์และตัวผกผันการบวก เอกลักษณ์และตัวผกผันของการคูณ