คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
จำนวนเชิงซ้อน สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน
ตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อน และสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
ตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อน และสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
ตัวอย่าง สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน (2 ข้อ)
ตัวอย่าง สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน (3 ข้อ)
ตัวอย่าง ตัวผกผันการคูณ และสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน (1 ข้อ)