คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค42202
ความน่าจะเป็น กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
ตัวอย่าง การสร้างเลข 3 หลัก จากตัวเลข 5 ตัว (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การสร้างเลข 3 หลัก จากตัวเลข 5 ตัว (ข้อ 1)
ตัวอย่าง การสร้างเลข 3 หลัก จากตัวเลข 5 ตัว (ข้อ 1 ต่อ)
ตัวอย่าง การสร้างเลข 3 หลัก จากตัวเลข 6 ตัว (ข้อ 2)