ภาษาอังกฤษ อ32101
What's the weather like? การพูดวางแผน เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต เกี่ยวกับสภาพอากาศ
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/แบบฝึกหัด
ทบทวน/สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/แบบฝึกหัด
ฟัง conversation:A place to stay (ตอน 1)
ฟัง conversation:A place to stay (ตอน 2)
เลือกตอนจบ conversation