ภาษาอังกฤษ อ32101
Could you do me a favor? การสนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับการขอร้อง ช่วยเหลือ
สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/คำศัพท์
สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/คำศัพท์
กิจกรรม look at the picture 1
กิจกรรม look at the picture 2
Making offers and Accepting or refusing requests