ภาษาอังกฤษ อ32101
Could you do me a favor? การใช้ a few, a little กับนามนับได้และนามนับไม่ได้
การใช้ a few, a little
การใช้ a few, a little
ตัวอย่างของนามนับได้ และนามนับไม่ได้ และการนำมาใช้ร่วมกับ a few, a little
การใช้ประโยคแสดงความขอร้อง หรือแสดงความต้องการ