สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา)
ชมวีดีทัศน์วันวิสาขบูชา
สรุปเนื้อหา