สังคม ส42101
พระพุทธศาสนา 2 ชาดก
นักเรียนนำเสนอชาดก เรื่อง วัยรุ่นวุ่นรัก สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ ประตูแห่งประโยชน์ ปลาช่อนแป๊ะซะ นกกระจาบกับชายจมูกแหว่ง
นักเรียนนำเสนอชาดก เรื่อง วัยรุ่นวุ่นรัก สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ ประตูแห่งประโยชน์ ปลาช่อนแป๊ะซะ นกกระจาบกับชายจมูกแหว่ง
เรื่องความจริงที่ไม่ควรพูด ไก่ขันไม่เป็นเวลา
วีดีทัศน์ เด็กนักเรียนเล่านิทานชาดก แนวคิดที่ได้รับจากนิทานชาดก
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-