สังคม ส42101
เศรษฐศาสตร์ 2 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การดำเนินการในรอบโดฮา ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเจรจา
การดำเนินการในรอบโดฮา ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเจรจา
เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) และการค้าของไทยกับ NAFTA
กลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันเป็นสินค้าออก (OPEC) และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ OPEC