สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (1) ปรากฎการณ์ทางธรณีภาคในประเทศไทย
วนอุทยานผาแต้ม เสาเฉลียง ภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม พระพุทธบาทบัวบก
วนอุทยานผาแต้ม เสาเฉลียง ภูผาเทิบ อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม พระพุทธบาทบัวบก
ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ/ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากอุณหภูมิความร้อนหรือกระแสน้ำ/ ปรากฏการณ์แผ่นดินถล่มในไทย
ปรากฎการณ์ที่เกิดจากกระบวนการภูเขาไฟ-เขากระโดง กระบวนการเกิดและบอมบ์ภูเขาไฟบริเวณเขากระโดง