สังคม ส42101
ภูมิศาสตร์ (2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง
มูลนิธิสืบ นาคะเสถรียร เขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวร สถานีวิจัยสัตว์เขานางรำ สมาคมหยาดฝน
มูลนิธิสืบเพื่อนช้าง องค์ต่างประเทศที่มีบทบาทการจัดการด้านทรัพยากร-องค์กรกรีนพืช