สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติศาสตร์สมัยใหม่
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่/แนวคิดการค้นพบทวีปอเมริกาคริสโตเฟอร์โคลัมบัส อเมริโก เอสบูซี
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่/แนวคิดการค้นพบทวีปอเมริกาคริสโตเฟอร์โคลัมบัส อเมริโก เอสบูซี
อินเดียนแดงอารยธรรมแอสเทค อารยธรรมมายา อารยธรรมอินคา
เป้าหมายที่ชาวยุโรปเดินทางสู่อเมริกา
ผลจากการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก การแข่งขันของสเปนและโปรตุเกส เขตแดนและเส้นสมมติ ภูมิประเทศและแผนที่