สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ - ปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่/การค้นพบทวีปเอเชีย โดยเส้นทางเดินเรือของเฟอร์ดินานด์มาเจลแลน และวาสโกดากามา การล่าอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่/การค้นพบทวีปเอเชีย โดยเส้นทางเดินเรือของเฟอร์ดินานด์มาเจลแลน และวาสโกดากามา การล่าอาณานิคม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
โยฮันน์ภูเตนเบิร์ก-ประดิษฐแท่นพิมพ์/การปฏิรูปศาสนา-มาร์ตินลูเทอร์/การปฏิวัติเกษตรกรรม-อุตสาหกรรม-ลัทธิจักวรรดิวรรดินิยม
ประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน/สงครามเย็น/การเป็นผู้นำโลกของสหรัฐ/การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ
ขบวนการอัลเคดาห์และอุซามา บินลาดิน/การร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ASEAN , OPEC , APEC