สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติศาสตร์กลาง
จักรพรรดิโรมันตะวันตกและตะวันออก อนารยชนเผ่าเยอรมัน พวกแฟรงค์ (france) ระบบเศรษฐกิจแบบฟิวคัลและแมนเนอร์
จักรพรรดิโรมันตะวันตกและตะวันออก อนารยชนเผ่าเยอรมัน พวกแฟรงค์ (france) ระบบเศรษฐกิจแบบฟิวคัลและแมนเนอร์
คริสต์ศาสนาความขัดแย้งระหว่างคริสตจักรกับจักรวรรดิ ความเสือมของจักรวรรดิโรมัน
นิกายลูเธอร์ นิกายของกลิคัน นิกายคาลแวง
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ สิ้นสุดยุคประวัติศาสตร์สมัยยกลาง สงครามครูเสด แบบฝึกหัด