สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปอเมริกาเหนือ -ใต้
การพิชิตแดนตะวันตก
การพิชิตแดนตะวันตก
ความสำคัญของการขยายดินแดน ลักษณะการขยายอำนาจของสหรัฐ สงครามสเปน - สหรัฐ และการยึดหมู่เกาะฟิลิปปินล์
พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังมและวัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง