สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ปัจจัยและความสำคัญ นักคิดที่สำคัญ กาลิเลโอ, นิโคลัส โคเปอร์นิกัส, โจฮันย์ เคปเลอร์
การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ปัจจัยและความสำคัญ นักคิดที่สำคัญ กาลิเลโอ, นิโคลัส โคเปอร์นิกัส, โจฮันย์ เคปเลอร์
นักคิดที่สำคัญ(ต่อ) เรอเน เดส์การ์ตส,ฟรานซิส เบคอน, เซอร์ไอแซค นิวตัน
การปฏิวัติอุตสาหกรรม สาเหตุและขั้นตอน
การขยายตัวและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม แบบฝึกหัด