สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของทวีปแอฟริกาและออสเตรเลีย
พัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม วิทยาการ และเทคโนโลยีของทวีปแอฟริกา
พัฒนาการทางด้านสังคม วัฒนธรรม วิทยาการ และเทคโนโลยีของทวีปแอฟริกา
ทวีปออสเตรเลีย - โอเชียเนีย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ชาวอะบอร์จิ้น การยึดครองของอังกฤษ
แบบฝึกหัด