สังคม ส42101
ประวัติศาสตร์ (2) การปฏิวัติในฝรั่งเศส อังกฤษ อเมริกา
กลุ่มนักคิดฟิโลเชอฟ-มองเตสกิเออร์, วอลแตร์, ชอง ชาคส์ รุสโซ สาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศส
กลุ่มนักคิดฟิโลเชอฟ-มองเตสกิเออร์, วอลแตร์, ชอง ชาคส์ รุสโซ สาเหตุของการปฏิวัติฝรั่งเศส
สภาพเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลฝรั่งเศส
การปฏิวัติทางการเมืองการปกครองของอังกฤษและอเมริกา