สุขศึกษา พ42101
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การสร้างเสริมและการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่าย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อุณหภูมิกับการขับถ่าย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อุณหภูมิกับการขับถ่าย
ระบบขับถ่าย รูปลักษณะหน้าที่และการทำงานของไต ประโยชน์ของการขับถ่ายปัสสาวะ ลักษณะและการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ
สาเหตุและอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ การปฏิบัติตนในการป้องกันและรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
โรคนิ่วในไต อาการและการรักษาโรคนิ่วในไต