ภาษาอังกฤษ อ32101
Have you ever…….? Expansion: Welcome to Hua Hin.
สถานที่ท่องเที่ยวของหัวหิน
สถานที่ท่องเที่ยวของหัวหิน
การอ่าน Brochure สถานที่ท่องเที่ยวของหัวหิน
การอ่าน Brochure น้ำตกป่าละอู
ตอบคำถามและทบทวนคำศัพท์