สุขศึกษา พ42101
การสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพและการป้องกัน การนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรค
ประโยชน์และสารพิษของพืชสมุนไพร หลักการใช้สมุนไพร
ประโยชน์และสารพิษของพืชสมุนไพร หลักการใช้สมุนไพร
ตัวอย่างพืชที่มีอันตรายข้อเสนอแนะและการเก็บสมุนไพร
อาการแพ้ยาสมุนไพร โรคที่ไม่ควรใช้สมุนไพร การแบ่งสมุนไพร