ภาษาไทย ท33101
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ/ การอ่านทำนองเสนาะ/ การพินิจคุณค่าด้านภาษาในวรรณคดี การอ่านทำนองเสนาะ
อ่านทำนองเสนาะ และครูอธิบายความ 1
อ่านทำนองเสนาะ และครูอธิบายความ 1
อ่านทำนองเสนาะ และครูอธิบายความ 2
อ่านทำนองเสนาะ และครูอธิบายความ 3
แบบฝึกหัด การอ่านทำนองเสนาะ พร้อมเฉลย