ภาษาอังกฤษ อ43101
Winning Winning
อธิบายคำศัพท์ PGA The open, El nino
อธิบายคำศัพท์ PGA The open, El nino
ฟังประวัติของ Sergio Garcia แล้วทำแบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด