ภาษาอังกฤษ อ43101
Winning Winning
ฟังประวัติของ Sergio Garcia แล้วหา adjective ในเรื่อง/แบบฝึกหัดจากการฟัง
ฟังประวัติของ Sergio Garcia แล้วหา adjective ในเรื่อง/แบบฝึกหัดจากการฟัง
ตัวอย่าง My favourite sport